Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

0
17Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo thông tư 200. Tài khoản 244 là gì? Chúng tôi hướng dẫn cách bạn cách sử dụng tài khoản 244, tài khoản 244 là gì, nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản 244, bài tập tài khoản 244- Cầm cố , thế chấp, ký quỹ, ký cược. Tài khoản này phản ánh các khoản tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Thời gian dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường) tại Ngân hàng, Công ty Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong các quan hệ kinh tế.
– Cầm cố là việc doanh nghiệp mang tài sản của mình giao cho người nhận cầm cố cầm giữ để vay vốn hoặc để nhận các loại bảo lãnh.

Nguồn: trumbatdongsan.vn

Xem thêm bài viết khác: trumbatdongsan.vn/tong-hop

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here