Luyện nghe tiếng Anh qua những mẫu truyện ngắn | Bài 43 | Months | Các tháng

1
19Listening English | Luyện nghe tiếng Anh qua những mẫu truyện ngắn | Bài 43 | Months | Các tháng

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH QUA NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN
HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | TIẾNG ANH 24/7

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM – CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

3000 TỪ VỰNG LUYỆN THI TOEIC | THEO CHỮ CÁI ABC

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG PART 1 | TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

LUYỆN TIẾNG ANH NGHE NÓI PHẢN XẠ – TIẾNG ANH THEO PHẢN XẠ

Months
Các tháng

There are twelve months in the year.
Có 12 tháng trong năm
January is the first month of the year.
Tháng Một là tháng đầu tiên của năm
It is usually cold in January.
Thời tiết thường lạnh vào tháng Một
February is the second month of the year.
Tháng Hai là tháng thứ 2 của năm
It is still winter when February comes.
Vẫn là mùa đông khi tháng Hai đến
They say that March comes in like a lion and goes out like a lamb.
Họ nói rằng tháng Ba đến như một con sư tử và rời đi như một chú cừu
That means that it is still usually cold, and sometimes stormy when March begins.
Điều đó nghĩa là trời vẫn lạnh và thỉnh thoảng có bão khi tháng Ba bắt đầu
By the time that March ends, the weather is starting to get a little better.
Vào lúc tháng Ba kết thúc, thời tiết bắt đầu trở nên tốt hơn
April is the rainy month.
Tháng Tư là tháng có mưa
April showers bring May flowers.
Những trận mưa rào tháng Tư đem lại những bông hoa tháng Năm
Many of the spring flowers bloom in May.
Nhiều những bông hoa mùa xuân nở rộ vào tháng Năm
The weather can be quite mild in May.
Thời tiết có thể khá ôn hòa vào tháng Năm
June is usually a nice warm month.
Tháng Sáu thường là một tháng ấm áp và dễ chịu
Many people get married in June.
Nhiều người kết hôn vào tháng Sáu
July can be hot.
Tháng Bảy có thể nóng
People have vacations in July.
Mọi người có kỳ nghỉ lễ vào tháng Bảy
It is a month to do summer things.
Nó là một tháng để thực hiện những việc của mùa hè
It is still summer in August, but the summer is winding down.
Tháng Tám vẫn là mùa hè, nhưng mùa hè sắp kết thúc
August is the time to have last minute vacations.
Tháng Tám là thời gian để có những kỳ nghỉ cuối cùng
In September, we go back to school.
Vào tháng Chín, chúng tôi trở lại trường.
The autumn winds begin to blow.
Những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi.
October really feels like autumn.
Tháng Mười thực sự như mùa thu
October is Halloween time.
Thàng Mười là mùa Halloween
November is when we really start to feel the chill.
Tháng Mười một là khi chúng ta thực sự cảm thấy lạnh lẽo
December is the Christmas month.
Tháng Mười hai là tháng Giáng sinh
Most people do a lot of Christmas shopping in December.
Hầu hết mọi người mua sắm Giáng sinh rất nhiều vào tháng Mười hai
They spend quite a bit of time getting ready for Christmas.
Họ dành một chút thời gian chuẩn bị cho Giáng sinh
All of the months are different
Tất cả các tháng đều khác nhau.
Which month were you born in?
Bạn sinh vào tháng mấy?

Nguồn: trumbatdongsan.vn

Xem thêm bài viết khác: trumbatdongsan.vn/tong-hop

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here