Day: July 10, 2020

เช็คบัสแรม ดูรหัสแรม ดูชนิดแรม เปลี่่ยนแรมเอง เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้ CPU-Z | How to check ram's bus.

เช็คบัสแรม ดูรหัสแรม ดูชนิดแรม เปลี่่ยนแรมเอง เรื่องง่าย ๆ แค่ใช้ CPU-Z | How to check ram's bus.

หลายครั้งที่เราจะสั่งซื้อแรม (Ram) เพื่อเอามาเสริมศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เรา แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องซื้อรุ่นอะไร บัสเท่าไร ดูในวินโดว์ก็รู้แค่ว่าเรามีแรมเท่าไร ไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้เลย วันนี้เรามีคำตอบดี ๆ มาให้ครับ ทำง่าย หากท่านใช้เมาส์เป็นก็ทำเองได้แล้วครับ กับการใช้โปรแกรมเล็ก ๆ ชื่อว่า CPU-Z ในการดูข้อมูลฮาร์ดแวร์ในเครื่อง ที่ไม่ใช่แค่แรมเท่านั้น ซึ่งหลาย ๆ ...