Những câu hỏi thường gặp


Về đơn vị quản lý

Đang update

Về chủ đầu tư

Đang update

Về đơn vị thi công

Đang update

Hợp đồng mẫu Dự án căn hộ nghỉ dưỡng

Đang update

Tôi vay NH mua sản phẩm dự án để đầu tư, nếu dự án trễ tiến độ tôi có được bồi thường ?

Có nhé. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ 10% lãi suất NH. Đừng đòi hỏi gì thêm. Có là tốt rồi.

Sau khi đặt cọc, nếu dự án mở bán trễ tôi có được bồi thường ?

Không nhé, tiền trong tay quan là của quan. Kiện khoai làm gì kiến ơi…

Tôi có được hỗ trợ tái định cư nếu mua chung cư gần hết hạn sử dụng ?

Hên xui nhé. Như xui nhiều hơn…

Chính sách thuế đất 2018

Noi dung faq 1